Lönelotsarna

Lönelotsarna

Arbetsvärdering, Lönekartläggning, Metodarbete/kunskap, Jämställdhetsplaner, Utbildning, Utvärdering, Att leda för jämställdhet, Lönebildning

Ägare: Eva R Andersson
Region: Götaland
Telefon: 0490 - 106 94, 070 - 556 94 44
Postadress: Folkskolegatan 24, 117 35 Stockholm
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbsida: www.lonelotsarna.sewww.lonelotsarna.se

Kompetens: Fil kand i beteendevetenskap och vidareutbildningar i arbetsrätt och jämställdhet.Föreläsare och utbildare sedan drygt 15 år Ämnen Jämställdhetsintegrering – ett förändrings- och utvecklingsarbete som höjer kvalitén och effektiviteten i verksamheten Likabehandling och jämställdhet – handfast utbildning om kartläggning, aktiva åtgärder och handlingsplaner Lön på sakliga grunder – från affärsidé till belöning Arbetsvärdering - finesser och fällor Kvalifikationsmodellen – att härleda och bedöma kvalifikationer för individuell lönesättning Konsten att sätta lön – om chefens roll i lönesamtalet och lönesättningen VerksamhetspresentationFöretag konkurrerar om kompetenta medarbetare. Löner och arbetsvillkor stödjer och berikar kunnande, engagemang och arbetsprestationer. Forskningen visar att jämte lönerna är det arbetsklimatet och upplevelsen av tydlighet och rättvisa som skapar motivation och arbetsglädje. Bäst fungerar lön som drivkraft då medarbetare ser på vilka grunder lönerna sätts. Ledarskap, arbetsorganisering och lönebildning som präglas av likabehandling och jämställdhet är både rättvist och lönsamt. Men begreppen och metoderna behöver redas ut. Vad menar vi med individuell lönesättning? Hur gör vi en lönestrategi, som belönar goda arbetsprestationer och måluppfyllelse?Vad menar vi med jämställdhet? Hur formulerar vi målen och åtgärderna för att undvika diskriminering? Eva R jobbar med en modell som heter 3 Steg – 3 R. De tre stegen är 1. Kartläggning, 2 Mål och åtgärder och 3. Uppföljning (hur blev det?).De tre R:en är 1. Representation, 2. Resurser och 3. Realia. Metoden är processinriktad och implementeras i ordinarie arbetsprocesser. Det har visat sig fungera bra! Eva R Andersson har 10 års anställning som personalspecialist, 10 år på ett fackförbund och ca 15 års erfarenhet som konsult.Eva R Andersson anlitas av myndigheter, kommuner, landsting, företag, fackförbund och intresseorganisationer. Eva har skrivit fyra böcker. "Fem mål för värdiga löner", "Det lönsamma jämställdhetsarbetet", "Rätt lön på rätt sätt" samt "Ett steg vidare" om ledarskap, kommunikation och samverkan. I sina föreläsningar och seminarier reder hon ut begreppen och förklarar komplexa sammanhang på ett enkelt och inspirerande sätt. Hon ger seminariedeltagare/lyssnare inspiration, nya tankebanor och praktiska, nyttiga tips och modeller. Överskådlig dokumentation ingår alltid i Evas föreläsningar och seminarier.Eva R Andersson är delägare i Lönelotsarna.