Jämnt Skägg

Jämnt Skägg

Lång erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete i hela det svenska skolsystemet från förskola till universitet. Torbjörn har varit ledamot i regeringens Delegation för jämställdhet i skolan (DEJA) och har både nationella och internationella uppdrag åt exempelvis SKL International, SIDA, kommuner, fackförbund mm.

Jämnt Skägg har erfarenhet av att utbilda på alla nivåer i organisationer. Jag har tidigare genomfört processinriktade utbildningar av verksamhetsutvecklare, chefer, styrelseledamöter och politiker inom offentlig förvaltning och privata bolag. Jag skräddarsyr utbildningskoncept utifrån kundens behov. Jag har erfarenhet från högskolan att arbeta med forskningsbaserade metoder och gör alltid verksamhetsnära upplägg i dialog med uppdragsgivaren. Jag kan jämställdhetsintegrering som är en strategi för att leverera jämlik service och tjänsteutövning. Vidare har jag erfarenhet av att arbeta med organanisationers interna jämställdhetsperspektiv, dvs arbetsgivarperspektivet. Alltifrån att ta fram jämställdhetsplaner, arbeta med förebyggande åtgärder mot diskriminering till att göra jämställda lönekartläggningar.

Max Jakobsson, Örebro Universitet och Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola (MDH) kan lämna uppgifter kring ledarskap, utbildning, mångfald och värdegrund. Marie Trollvik, programchef SKL kan ge referenser kring utbildning och jämställdhetsintegrering.

Region: Västmanland
Telefon: 021-13 46 18, 070-207 51 02
Postadress: 722 22 Västerås
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbsida: www.jamntskagg.se

Kompetens: Lång erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete i hela det svenska skolsystemet från förskola till universitet. Torbjörn har varit ledamot i regeringens Delegation för jämställdhet i skolan (DEJA) och har både nationella och internationella uppdrag åt exempelvis SKL International, SIDA, kommuner, fackförbund mm. Jämnt Skägg kan erbjuda tjänster inom utbildning, jämställdhetsintegrering, kartläggning, mentorskap/handledning, planarbete, antidiskriminering och mycket mer.